Terveysasemat

Perusterveydenhuollon palveluja on saatavana Vaasassa kuudella terveysasemalla. Teitä palveleva terveysasema määräytyy asuinalueen mukaan ja palvelu annetaan omalääkäri-periaatteella.

Milloin lääkärin vastaanotolle omalle terveysasemalle

 • ei kiireelliset mielenterveydenongelmat tai sellaisten epäily
 • lääkärin tutkimusta ja hoitoa vaativat ei kiireelliset sairaudet
 • pitkäaikaissairauksien seuranta ja hoito
 • päivystyskäyntien kontrollit
 • reseptin uusinnat, mikäli vastaanottokäynti on katsottu aiheelliseksi
 • röntgen- ja laboratoriovastaukset, mikäli vastaanottokäynti on katsottu aiheelliseksi
 • sairauksiin liittyvät lääkärintodistukset

Jatkohoitoa tarvittaessa lääkäri laatii lähetteen tarpeelliseksi katsomaansa jatkohoitopaikkaan.

 

Milloin terveydenhoitajan vastaanotolle omalle terveysasemalle

 • verenpaineen mittaukset, elintapaohjeet
 • korvahuuhtelut
 • haavahoidot, sidevaihdot
 • lääkärin määräämät lääkeinjektiot
 • aikuisten rokotukset
 • ompeleiden ja hakasten poistot

Hoitajien vastaanotolle voi tulla ajanvarauksella tai ilman. Hoitaja-aikojen määrässä on vaihtelua terveysasemien välillä

 

Reseptin uusinta

Terveysasemilla uusitaan terveyskeskuksen hoidossa olevien potilaiden reseptit. Muiden potilaiden reseptit voidaan uusia, jos lääkityksestä on tieto sairauskertomuksessa ja se on terveyskeskuksen käytettävissä. Yksityislääkäreiden kirjoittamia reseptejä uusitaan ainoastaan, jos hoitosuunnitelmasta on tieto terveyskeskuksessa. Mikäli sellaista ei ole ja potilas haluaa siirtyä sairautensa hoidossa terveyskeskuksen asiakkaaksi, varataan aika lääkityksen ja hoidon suunnittelua varten. Rauhoittavien lääkkeiden uusiminen edellyttää jatkuvaa hoitosuhdetta omalääkärin kanssa.

Uusittavat reseptit toimitetaan ajoissa omalle terveysasemalle. Reseptit voi noutaa viikon kuluttua jättöpäivästä.

 

Kuulontutkimus

Kuulontutkimusta varten voit tilata ajan omalta terveysasemaltasi.