Lisätietoa:

Kotisairaanhoito

 

Kotisairaanhoito on tarkoitettu henkilöille, jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluita.

Kotisairaanhoidon tehtävänä on antaa terveyden- ja sairaanhoitoa kotona, yhteistyössä oman väestövastuualueen lääkärin ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa.

Kotisairaanhoitajan käynti voi olla tilapäiskäynti tai säännöllisesti järjestettynä perustuen palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.

Potilaan on mahdollista saada kotona annettavina palveluina mm. ompeleiden poisto, verikokeet, injektiot, haavanhoidot, lääkehoidon toteutus ja seuranta.

Kotisairaanhoitoon ei tarvita lääkärin lähetettä.

Sotaveteraaneille kotisairaanhoito on maksutonta.

 

Apteekkipalvelu

Apteekkipalvelu toteutuu annosjakeluna. Sopimusapteekki toimittaa kotihoitoon lääkkeet kerta-annospusseissa kahden viikon välein. Kotihoito vastaa lääkkeiden toimituksesta potilaille. Lääkehoitoon sisältyy hoitohenkilökunnan ohjaus, neuvonta ja vastuu potilaiden voinnin seurannasta. Lääkehoidon vaikuttavuutta arvioidaan yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Palvelu parantaa lääkehoidon turvallisuutta, edistää lääkehoidon onnistumista ja säästää lääkekuluissa.

Palveluista veloitetaan maksu.